WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA CDA TẠI CHÂU ÂU : WWW.CDA.EU
Các Thành Tích Nổi Bật

 

1. Chứng nhận thương hiệu xuất sắc 2017

1. Sản Phẩm Tiêu Biểu 1000 Năm Thăng Long - Hà Nội

 

cúp vàng dịch vụ sản phẩm xuất sắc

 cúp vàng dịch vụ sản phẩm xuất sắc

2. Sản Phẩm Dịch Vụ Xuất Sắc 2009

 

doanh nghiệp việt nam vàng 2009 - 2

 

3. Doanh Nghiệp Việt Nam Vàng 2009